Tietosuojaseloste

Tämä on Varsinais-Suomen Autokoulun tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen asiakirja Varsinais-Suomen Autokoulun asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietolaki (532/1999) 10§, EU:n tietosuoja-asetus

Rekisterinpitäjä : Varsinais-Suomen Autokoulu / Y- tunnus 2537598-4 / Turku

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Sami Koivisto / sami@varsinaissuomenautokoulu.fi

Rekisterin nimi : Varsinais-Suomen Autokoulun rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käytetään kuljettajakoulutukseen liittyvien välttämättömien opetustietojen käsittelemiseksi. Tietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta, joka lasketaan alkavaksi rekisteröitymisvuoden jälkeisen vuoden alusta. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin kerätään rekisteröidystä perustietoja kuten henkilötunnus, nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti ja ajokorttiluokka sekä ostettu palvelu yrityksessä.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä rekisteröi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa sähköisesti tai manuaalisesti rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Käytämme tietojasi ainoastaan kuljettajaopetuksen suorittamisen edistämiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen siirto EU- tai ETA- alueiden ulkopuolelle: Ei tietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet

Varsinais-Suomen Autokoulun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tiedon korjaaminen: Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti kirjallisena tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle.